Concordant Schrift-Onderzoek

Zo dicht mogelijk bij het Origineel

Voor de oprechte zoeker

Concordant Schrift-Onderzoek

_

Soms word je geconfronteerd met een boodschap van religieuze aard. Je krijgt dan het gevoel dat je er toch iets mee moet… Wat doe je dan? Doen wat de mannen van Beréa deden. Die gingen in de Schriften na of zo’n religieuze boodschap wel waar was.

Wat is dat, de Schriften nagaan? Is dat hetzelfde als ‘de Bijbel’ bestuderen? Nee, dat is niet hetzelfde. De Schriften is de verzamelnaam van de oude handschriften (het origineel), de grondtekst in het Hebreeuws en in het Grieks. De Bijbel is een vertaling van de Schriften.

Hoe krijg je dan toegang tot die grondtekst, tot de Schrift? Door een consistente woord-voor-woord vertaling van de grondtekst te gebruiken. Zo’n consistente woord-voor-woord vertaling heet een ‘concordante interlineair.’ Concordant betekent dat men in de vertaling van de oude handschriften in volkomen overeenstemming met de grondtekst blijft.

Concordant Schrift-Onderzoek brengt de lezer in direct contact met Gods Woord, zonder voorkennis van de oude talen Hebreeuws en Grieks. De oprechte zoeker kan met deze website zelfstandig, zonder hulp van lexicons en grammaticaboeken, de Schrift onderzoeken.

Voor verdere informatie, zie de Inleiding, Conc.gedachte, Woordenschat en Grammatica.

Voor materiaal om zelfstudie te doen, zie de Download button.