Interlinear Scripture Analyzer

_

Twintig jaar geleden had ik een ontmoeting met een broeder. Hij was een bekende bijbelleraar. Die broeder moest dat weekend ergens een toespraak houden over een bepaalde bijbelpassage. Hij vroeg aan mij: ‘Wat is jouw mening over die passage?’ Ik zei tegen hem: ‘Ik heb nooit een mening over een bijbelpassage.’ Hij zei verrast: ‘O, nee?’ Ik zei: ‘Nee, heb je al in de grondtekst gekeken, hoe het daar staat?’ Hij vroeg: ‘Bedoel je, in het Grieks? Dat is niet zo eenvoudig, hoor…’ Ik zei: ‘Jawel, hoor…’ Ik deed het hem voor. Ik schreef de Griekse tekst voor hem uit. Ik zette de consistente, concordante Engelse interlineair eronder. En dat vergeleken we met zijn bijbelvertaling. Die broeder was perplex. Hij kon onmiddellijk de verschillen tussen de vertaling en de grondtekst zien. Hij had niet gedacht dat de grondtekst van de Schriften zó toegankelijk was.

Die broeder bracht mij in contact met een andere broeder, die programmeur was. Hij was verbijsterd toen hij al die honderden pagina’s interlineair zag die ik met de hand uitgeschreven had. Die programmeur-broeder zei tegen mij: ‘Word wakker, man, we leven in het computer-tijdperk…’ Samen gingen we toen aan de slag om de Engelse concordante interlineair te digitaliseren. Zo ontstond ISA, de Interlinear Scripture Analyzer.

We maakten de eerste tien jaar uitsluitend Engelse interlineairs. Zowel van het Nieuwe Testament (Grieks) als van het Oude Testament (Hebreeuws). Ook werden er allerlei zoekfuncties in het programma ingebouwd. ISA werd als free-ware gepubliceerd. Dankbaar werd ISA door gebruikers wereldwijd, van Groenland tot Hawaïï, gedownload. In 2006 kwam er versterking uit Duitsland en werden er Duitse interlineairs gemaakt en de Engelse interlineairs werden uitgebreid en verfijnd. In 2014 kwam de lang verwachte concordante, idiomatische Grieks-Nederlandse interlineair uit. En in 2015 de concordante, idiomatische Hebreeuws-Nederlandse interlineair.
 
Wat is nu de essentie van het ISA-programma? Allereerst is ISA geen theologisch, maar een taalkundig programma. ISA geeft een ordelijke presentatie van taalkundige feiten. Het feitenmateriaal van ISA is zó gerangschikt, dat een ieder de juistheid ervan zèlf kan beoordelen. Het ISA-programma is transparant : iedere afwijking in een vertaling is onmiddellijk zichtbaar. In ISA zijn allerlei zoekfuncties ingebouwd, die diepgaande analyses mogelijk maken. Tenslotte heeft ISA unieke kenmerken, zoals de Concordant View en de linking van de grondtekst aan de diverse vertalingen. Deze unieke kenmerken komen exclusief beschikbaar –tegen betaling– in de professionele ISA versie.

Het moge duidelijk zijn dat ISA het ideale instrument is voor Concordant Schriftonderzoek. ISA is bovendien snelwerkend en gemakkelijk te gebruiken. Iedereen kan met ISA de taalbarrière overwinnen en in aanraking met de grondtekst komen. Op deze wijze kan de oprechte zoeker zelfstandig Concordant Schriftonderzoek te doen. Voor meer informatie: ga naar scripture4all.org.

Als alternatief is er ook een Nederlandse concordante interlinear PDF van het Griekse NT met een snelmenu voor passage selectie. Werkt op elk apparaat met een goede PDF reader. Meer zie: store.scripture4all.org/pdf/