De grammatica

_

De grammatica die hier getoond wordt, bevat de regels van zinsopbouw en de veranderingen in de verschillende woordgroepen als gevolg van verbuiging resp. vervoeging (werkwoorden). Zoals uitgelegd in De concordante gedachte, worden de woordenschat en de grammaticale vormen onderverdeeld in hun kleinste elementen en op hun functie onderzocht. Dit heeft geleid tot een visie op de grammatica die verschilt van wat algemeen gebruikelijk is, maar die resulteert in een veel bevredigender weergave, maar die ons bovenal in staat stelt om de grondtekst consistent te vertalen.